User login

Projects

 • Real Time Traffic Management in Uninterrupted Traffic Flow using Connected Vehicles (Principal Investigator)-BAP Çok Disiplinli. 2019-
 • Modeling and Evaluation of Work Zones (Principal Investigator)-BAP-2018-2019
 • Sürücüsüz karayolu taşıtlarının karma trafiğe olası etkilerinin araştırılması ve kesintisiz akım koşulları altında trafik değişkenlerini en iyileyecek şekilde işletilmesinin sağlanması (Araştırmacı)-TÜBİTAK3501. 2018-
 • Işıksız Kavşakların Başarımlarının İrdelenmesi ve Sürücüsüz Taşıtların Kavşak Başarımına Olası Etkilerinin Modellenmesi (Araştırmacı)-TÜBİTAK1001. 2018-
 • Kısıtlı veriye sahip bir kent içi trafik ağının modellenmesi, ağ algılayıcılarının en iyi şekilde konumlandırılması, kısa dönem trafik tahmini ve trafik akım kontrolü (Araştırmacı)-TÜBİTAK1001. 2018-
 • Traffic Network Analysis of Bus GPS Data (Principal Investigator)-BAP-2016-2017
 • Toplu Ulaşım Odaklı Trafik Planlaması, TÜBİTAK TÜSSİDE (Danışman), 2015-2017
 • Bogazici University South Campus Transportation Master Plan, Bogazici University Research Fund, (Principal Investigator), April 2015-
 • Road Closure Cost Estimation, IBB Ulaşım Daire Başkanlığı, (Proje Yürütücüsü), 2015-2018
 • Ulaşım ve Taşımacılık Kazaları Afeti Sensör Araştırmaları Trend Analiz Raporu, Proje Adı: Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi Projesi (TAF-RISK), TUBİTAK BİLGEM-AFAD (Proje Yürütücüsü), (2014-2015)
 • Ulaşım ve Taşımacılık Kazaları Afeti Risk Modelleme Trend Analiz Raporu, Proje Adı: Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi Projesi (TAF-RISK), TUBİTAK BİLGEM-AFAD (Proje Yürütücüsü), (2014-2015)
 • Destek Programın Adı: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma (ISTKA), Basvuru Kodu: Gecici_TR10/12/BTK/0053, Proje Adı: Üniversiteler Için Trafik Kontrol Merkezi, Basvuru Sahibi: Ulaşım Daire Başkanlığı, (Boğaziçi Üniversitesi Proje yürütücüsü), (2013-2014)
 • İstanbul´un Seçilmiş Bölgeleri için Uyarlanır Akıllı Yol Katılım Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi, Projem İstanbul Araştırma Projesi, (Araştırmacı), (2012-2014)
 • Istanbul´da Uygulanan Otobüs Öncelikli Yol Statejilerinin Modellemesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi, Bogazici University Research Fund (Proje Yürütücüsü), (2013-2015)- 13A04P3
 • Macroscopic and Microscopic (PARAMICS) Modeling and Evaluation of Incident Detection Algorithms for Istanbul Freeways (2009-2012) , Bogazici University Research Fund (Principal Investigator), (ProjectCode:09A401P)        
 • New Jersey´s link to the 21st century: maximizing the impact of infrastructure investment, FHWA-NJ-2003-001 (research assistant).
 • Development of simulation of  an ITS priority corridor, FHWA-NJ-2003-018 (research assistant)
 • Evaluation of adaptive control strategies for NJ Highways, FHWA-NJ-2006-001 (research assistant).